Open source, czyli inaczej mówiąc otwarte oprogramowanie, to rodzaj oprogramowania komputerowego. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jest tworzony wspólnie przez wielu użytkowników. Mogą go cały czas dowolnie zmieniać i rozpowszechniać. Jednocześnie, takie oprogramowanie nie należy do nikogo. Jego rozpowszechnianie odbywa się na podstawie licencji. To właśnie odpowiednia licencja sprawia, że inni użytkownicy mogą go swobodnie oraz bezpłatnie kopiować, a także dowolnie modyfikować, w pełni legalnie, bez żadnych konsekwencji.  

Open Source Initiative

Open Source Intitiative to amerykańska organizacja zajmująca się promowaniem otwartych rozwiązań programistycznych. Chcąc spełniać swoje cele statutowe, ustanowiła 10 zasad definiujących otwarte oprogramowania. Wszystkie muszą zostać spełnione, aby dane oprogramowanie można było uznać za otwarte. Jednakże, spośród nich, za najbardziej kluczowe uważa się cztery poniższe: 

Derived works – czyli zezwolenie na modyfikacje oprogramowania;

Source code – otwarte oprogramowanie powinno zawierać kod źródłowy, który jest ogólnodostępny;

Integrity of the Author’s source code – możliwość zawarcia zapisu w licencji, który nakazywałaby udostępnianie kodu źródłowego jedynie w niezmienionej wersji;

Free redistribution – udostępnianie kodu nieodpłatnie. 

Jakie korzyści niesie za sobą Open Source? 

Jeśli firma udostępnia takie oprogramowanie, to dzięki poprawkom wnoszonym przez innych użytkowników, może pod swoim logiem dostarczać klientom świetny produkty, bez ponoszenia dodatkowych wydatków na jego ulepszenia. 

Jednakże, funkcjonowanie otwartego oprogramowania to przede wszystkim duża korzyść dla rozwoju technologii. Dzięki temu, że wielu użytkowników może dokładać swoją cegiełkę do rozwoju oprogramowania, rozwój technologiczny jest dynamiczny. W tym przypadku możemy mówić o zjawisku synergii. Wspólne działanie kilku użytkowników zawsze przyniesie większe korzyści i rozwój, niż indywidualny wynik samodzielnego działania każdego z użytkowników.