Firmy podejmują różnego rodzaju działania mające na celu podniesienie stopnia bezpieczeństwa wewnątrz organizacji. Jednym z takich działań jest przeprowadzanie audytów, czyli oceny funkcjonowania danej struktury, jaką jest właśnie firma. Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa informatycznego przeprowadza się audyt IT.

Czym jest audyt IT?

To odbywający się w firmie proces, który bazuje na zbieraniu danych, ich analizie oraz ostatecznej ocenie funkcjonowania wewnętrznego systemu informatycznego. Jego głównym celem jest ukazanie, czy zasoby danych wraz z majątkiem firmy są w odpowiedni sposób chronione oraz czy system dostarcza właściwych, rzetelnych informacji z nastawieniem na efektywne osiąganie celów przez firmę. Jest przeprowadzany przez niezależną firmę, dlatego w rzeczywisty sposób oddaje stan bezpieczeństwa organizacji. Audyt przeprowadza się w odniesieniu do konkretnych standardów, co pozwala wykazać w jakim stopniu zgodności z przyjętymi normami dana organizacja funkcjonuje. Taka kontrola, oprócz określenia bezpieczeństwa informatycznego może obejmować sprawdzenie oprogramowania pod kątem legalności, wykorzystywany sprzęt oraz szkolenie pracowników.

Zalety audytu

Audyt wykrywa wszelkie nieścisłości w działaniu systemu informatycznego, dzięki czemu można je odpowiednio wcześnie wykryć i wprowadzić działania korygujące i naprawcze. Ponadto sprawdza wydajność i efektywność posiadanych przez organizację zasobów. Wydany raport poaudytowy pozwala stworzyć nową i rzetelną politykę bezpieczeństwa informatycznego dla firmy i przede wszystkim podnosi stopień wewnętrznej ochrony systemu informatycznego oraz zwiększa świadomość pracowników w kwestii dbania o odpowiednie zabezpieczenie danych i procesów zachodzących w organizacji. Ponadto audyt pozwala optymalizować koszty i zwiększa efektywność pracy.

Właściwe przeprowadzenie audytu IT i wyciągnięcie z niego właściwych wniosków wpłyną na stworzenie niezawodnego zaplecza informatycznego w organizacji. W związku z rosnącą cyberprzestępczością oraz zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, warto przeprowadzić taką kontrolę każdej firmie i instytucji. Takie wsparcie informatyczne oferuje praktycznie każda firma IT funkcjonująca na rynku, dlatego znalezienie odpowiedniej nie powinno stanowić problemu.