Odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych powinno być jednym z głównych zadań w każdej firmie. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości  powinniśmy kłaść większy nacisk na ochronę informacji, co oznacza korzystanie z wielu dostępnych na rynku możliwości, które ową ochronę ułatwią.

Czym są dane osobowe?

Są to wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej poprzez szereg czynników fizjologicznych, fizycznych, umysłowych, kulturowych, społecznych lub ekonomicznych lub poprzez numer identyfikacyjny tej osoby. Po zmianach, które w maju 2018 r. wprowadziło RODO do takich danych należy dodać imię i nazwisko osoby fizycznej, jej adres mailowy(jeśli składa się z imienia i nazwiska), adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, lokalizacja urządzenia wraz z jego adresem IP, a także odcisk palca. Ochrona danych osobowych jest nakazana prawnie.

Zabezpieczenie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Każda z firm zbiera i przetwarza dane osobowe na dwa sposoby, w sposób elektroniczny oraz papierowy. Oba z nich wymagają zachowania bezpieczeństwa zawartych w nich informacji oraz odpowiedniego ich przechowywania. Aby akta osobowe były przechowywane w sposób prawidłowy należy umieszczać je w dokładnie opisanych teczkach i w miejscach do tego przeznaczonych, a ponadto, dbać o to, żeby dostęp do nich miały tylko upoważnione do tego w firmie podmioty. Natomiast w przypadku ochrony danych znajdujących się na cyfrowych nośnikach należy wykazać się większym wysiłkiem. Można skorzystać z pomocy firmy z branży IT, która w profesjonalny sposób przystosuje system firmy do ochrony danych osobowych, uszczelni ich przepływ, zaszyfruje je, a także w odpowiedni sposób zabezpieczy wewnętrzną Sieć przed atakami hakerskimi lub wyciekiem informacji. Ponadto warto postawić na edukację i szkolenia personelu, które pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa danych osobowych w firmie.

Każde przedsiębiorstwo w większym lub mniejszym stopniu gromadzi i przetwarza dane osobowe. Zobowiązuje się tym samym do skrupulatnego przestrzegania ich bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony. Aby ta była skuteczna, warto współpracować z firmą IT, która przeprowadzi audyt i dopasuje poziom ochrony do świadczonych przez firmę usług.